ECHA heeft een lijst opgesteld met alle onderwerpen waarvoor behoefte is aan richtsnoeren voor biociden. Deze richtsnoeren geven aanwijzingen voor de toelatingsbeoordeling van biociden. De lijst bevat tientallen onderwerpen. In de CA meeting, het overleg met de bevoegde autoriteiten van de EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten, is bepaald welke nieuwe projecten voorrang moeten krijgen.

ECHA geeft een hoge prioriteit om beoordelingsrichtsnoeren op te stellen voor ‘in situ’-biociden, voor de benodigde testen voor de beoordeling van hormoonverstorende stoffen, voor de risicobeoordeling van bijen en andere bestuivers, en voor het effect van waterzuivering op residuen in water voor de drinkwaterproductie. In de CA-meeting zijn de uiteindelijke prioriteiten bepaald. ECHA vraagt de bevoegde autoriteiten om de ontwikkeling van de richtsnoeren te trekken of te ondersteunen. Wie wat gaat doen, is nog niet bepaald. Hiernaast gaat het al lopende werk aan richtsnoeren voor biociden gewoon door.

De lijst van ECHA is te vinden in de stukken van de 87ste CA meeting (februari 2020) op CIRCABC. Zie deze handleiding voor het benaderen van het publieke gedeelte van CIRCABC.