Vlag van de EU

De Europese autoriteiten voor het toelaten van biociden hebben goedkeuring gegeven aan de vernieuwde datavereisten voor biociden. De vereisten staan in bijlage II en III van de biocidenverordening. De datavereisten zijn aangepast om hormoonverstorende stoffen beter te kunnen beoordelen.

De vernieuwde datavereisten voor biociden vragen meer gegevens over reproductietoxiciteit, ontwikkelingsneurotoxiciteit en ontwikkelingsimmunotoxiciteit. Op de openbare raadpleging over de aangepaste bijlagen II en III is gereageerd door NGO’s en belangenorganisaties van industrie en bedrijven. Commentaren op het voorstel omvatten zorgen over de complexiteit en kosten van de nieuw voorgestelde testen, en over de noodzaak van het gebruik van proefdieren.

De Europese Commissie heeft gereageerd op de informatie die in de raadpleging is ingestuurd en de aangedragen commentaren zijn overwogen in het definitieve voorstel voor wijziging van de BPR. In de concept wetstekst is de mogelijkheid opgenomen om alternatieve methoden te gebruiken voor het beoordelen van hormoonverstorende eigenschappen van biociden.

Publicatie van de vernieuwde bijlagen van de BPR wordt verwacht in de herfst van 2020.