Goedkeuring en Toelating Biociden

In de collegevergadering van 28 februari 2018 heeft het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) de eerste verlengingen van rodenticiden goedgekeurd. In alle gevallen gaat het om een verlenging van de bestaande toelating onder Europese wetgeving. Volgens de Europese procedure kiest de aanvrager één lidstaat als beoordelend lidstaat, in de overige landen wordt de verlenging uitgevoerd op basis van wederzijdse erkenning. Zo wordt gewerkt aan een gelijk speelveld voor alle betrokkenen.

In de komende weken volgen nog ruim veertig soortgelijke besluiten, waarvan er zeven door Nederland zijn beoordeeld.