Per 1 augustus 2022 heeft ECHA nieuwe versies gepubliceerd van twee belangrijke lijsten voor biociden. Het gaat om de artikel 94-lijst, waarin staat welke werkzame stoffen er per productsoort in behandelde voorwerpen mogen zitten. Ook van de artikel 95-lijst is een nieuwe versie gepubliceerd. Hierin staat per productsoort wie de toegestane leveranciers zijn van werkzame stoffen en soms ook van producten met deze stof erin. 

Voor meer informatie over de behandelde voorwerpen en de artikel 94-lijst zie biociden.nl.