Vlag van de EU

ECHA heeft een lijst gepubliceerd met stof/productsoortcombinaties waarvoor bedrijven een kennisgeving hebben ingediend voor opname in het werkprogramma. Dit werkprogramma betreft de goedkeuring van werkzame stoffen voor toepassing in biocide producten.

ECHA heeft de kennisgevingen 'goedgekeurd' waarmee de combinaties zijn opgenomen in Annex II van het werkprogramma. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. De publicatie van deze lijst beoogt mede de samenwerking tussen bedrijven te bevorderen.