ECHA plaatste op het openbare gedeelte van S-CIRCABC een aantal documenten. Deze gaan over het vaststellen van de houdbaarheidstermijn en de voorwaarden na producttoelating. Ook deelde ECHA een herziening van de Technical Agreements on Biocides (TAB) voor analysemethoden, fysisch-chemische eigenschappen en fysieke gevaren (APCP).

Er bleek onduidelijkheid te zijn over de beslisboom voor het vaststellen van de houdbaarheidstermijn. ECHA geeft daarom in dit document aanvullende uitleg. Ook geeft ECHA helderheid over de informatie die nodig is voor een toelatingsaanvraag voor een biocide of biocidefamilie.

Daarnaast licht ECHA de voorwaarden na producttoelating toe voor nationale en vereenvoudigde toelatingen, en voor unietoelatingen.

ECHA deelt herziene versie TAB

Verder deelde ECHA de herziene versie van de Technical Agreements on Biocides (TAB) voor analysemethoden, fysisch-chemische eigenschappen en fysieke gevaren (APCP). In dit document worden de gemaakte afspraken op WG Working Group (Working Group) meetings over goedkeuring van werkzame stoffen bijgehouden die (nog) niet in richtsnoeren zijn vastgelegd. De TAB wordt regelmatig geactualiseerd. Daarbij gaan afspraken van de lijst af als deze bij een revisie van een richtsnoer zijn verwerkt.

Voor  welke toelatingen gelden de documenten?

De documenten gelden sinds 15 augustus 2023 voor alle lopende en nieuwe nationale, vereenvoudigde en unietoelatingen. Een uitzondering is het document voor het vaststellen van de houdbaarheidstermijn. Dit is alleen van toepassing op nieuwe producttoelatingen die zijn ingediend na 15 augustus 2023.