ECHA publiceerde de bijgewerkte tijdlijnen voor aanvragen van werkzame stofgoedkeuringen en unietoelatingen.
 

Er zijn meerdere stappen in de oordeelsvorming van aanvragen voor werkzame stoffen. Hoofdstuk 3 van de werkprocedure voor goedkeuring en verlenging van werkzame stoffen geeft aan hoe lang elke stap in de oordeelsvorming van aanvragen voor werkzame stoffen duurt. ECHA publiceerde nu een document met de werkelijke data van deze stappen in de oordeelsvormingsprocedures. Het gaat om oordeelsvormingsprocedures die nu lopen of dit jaar starten.

Werkelijke data oordeelsvormingsprocedures unietoelatingen

Ook publiceerde ECHA de werkelijke data voor de oordeelsvormingsprocedures voor de unietoelatingen die nu lopen of dit jaar starten. Die staan in twee documenten (deel 1 en deel 2). De processtappen voor deze procedure zijn beschreven in de werkprocedure voor unietoelatingen.