ECHA heeft verschillende templates aangepast voor aanvragen onder de biocidenverordening (BPR). Nieuwe aanvragen moeten van deze templates gebruik maken. 

De volgende templates zijn herzien:  

  • PAR-templates (beoordelingsrapporten voor losse producten en biocideproductfamilies), met ingang van 4 december 2021.  

  • CAR-template (Competent Authority Report, beoordelingsrapport voor werkzame stoffen), met ingang van 21 juni 2021.  

  • CLH-template (voorstel voor geharmoniseerde classificatie en labeling van werkzame stoffen), met ingang van 21 juni 2021.  

  • Biocideproductfamilie overzichts-excelsheet, met ingang van 11 April 2021, zie de lijst met ondersteunende documenten van ECHA.  

  • Standard SPC-sentences, frequent gebruikte zinnen in de vrije tekst van de SPC (Summary of Product Characteristics, productkenmerken) en de vertaling hiervan in alle EU Europese unie (Europese unie)-talen.