ECHA gaat een richtsnoer ontwikkelen waarmee de risico's van het gebruik van biociden voor bijen en andere bestuivende insecten (bestuivers) beoordeeld kan worden. De Europese Commissie heeft dit aan ECHA gevraagd. Met name biociden die bedoeld zijn om insecten te bestrijden (productsoort 18) zouden ook risico’s kunnen opleveren voor bestuivers.

In bepaalde biociden worden werkzame stoffen gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor bijen en andere bestuivende insecten. Een methodiek voor de risicobeoordeling voor dit soort producten ontbreekt. Op dit moment worden eventuele risico's van deze producten voor bestuivers met een risicobeperkende maatregel voorkomen. Al eerder dit jaar heeft de Commissie aan EFSA gevraagd om het bestaande richtsnoer voor de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen te herzien. EFSA is gevraagd om hierin met ECHA samen te werken. Het ECHA-richtsnoer moet eind 2021 beschikbaar zijn.

 Het nieuwsbericht over de ontwikkeling van dit richtsnoer komt uit ECHA Weekly van 11 december.