In 2021 stelde de CA-meeting een nieuwe procedure vast voor het omgaan met nieuwe informatie over werkzame stoffen. ECHA publiceert nu de herziene versies van documenten over het omgaan met nieuwe informatie over werkzame stoffen.

Na de goedkeuring van een werkzame stof is het mogelijk dat nieuwe informatie over deze werkzame stof beschikbaar wordt gemaakt. Het gaat om informatie die niet is beoordeeld bij de goedkeuring van de werkzame stof. De CA-meeting stelde in 2021 een nieuwe procedure vast voor het omgaan met nieuwe informatie over werkzame stoffen (CA-Dec21-Doc.4.2). Nieuwe informatie over een werkzame stof kan worden ingediend bij aanvragen voor producttoelating. Dit geldt voor zowel voor biociden als biocidefamilies en bij de verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof.

Herziene documenten online op website ECHA

ECHA publiceert op het openbare gedeelte van S-CIRCABC voor de Coordination Group (CG) de herziene versies van documenten over het omgaan met nieuwe informatie over werkzame stoffen:

Voor welke toelatingen gelden de herziene documenten?

De herziene documenten gelden sinds 7 augustus 2023 voor alle toelatingsaanvragen, voor de goedkeuring van werkzame stoffen en voor verlengingsaanvragen. Oudere versies van deze documenten worden hierbij als verouderd beschouwd.