ECHA publiceert een lijst van deadlines die volgen uit de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). De lijst helpt bedrijven om te voldoen aan verplichtingen van zowel de BPR als de verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden ('Werkprogramma'). De eerstvolgende deadline is op 1 maart 2023. 

 

De lijst met deadlines is te vinden op de ECHA-website:  Aanstaande deadlines. We adviseren bedrijven om regelmatig te controleren of er relevante wijzigingen zijn voor de werkzame stoffen die voor de onderneming van belang zijn. De eerstvolgende deadlines zijn: 

1/03/2023: Voor de werkzame stof Kaliumdimethyldithiocarbamaat in de productsoorten 9, 11 en 12 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

23/5/2023: Voor de werkzame stof zilver-polyethylenimine-chloride in de productsoorten 1, 2 en 9 trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma. 

ECHA publiceert een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer. Bedrijven die deelnemer willen worden hebben daarvoor 12 maanden de tijd. 

Meer informatie op biociden.nl