ECHA publiceert een lijst van deadlines die volgen uit de biocidenverordening (BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). De lijst helpt bedrijven om te voldoen aan verplichtingen van zowel de BPR als de verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden ('Werkprogramma'). De eerstvolgende deadline is op 2 februari 2024.

De lijst met deadlines is te vinden op de ECHA-website: Aanstaande deadlines. We adviseren bedrijven om regelmatig te controleren of er relevante wijzigingen zijn voor de werkzame stoffen die voor de onderneming van belang zijn. De eerstvolgende deadlines zijn:

Terugtrekking van alle deelnemers

  • 2/2/2024. Voor de werkzame stof p-[(dijoodmethyl)sulfonyl]tolueen in de productsoorten 6, 7, 9 en 10, trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma.
  • 28/2/2024. Voor de werkzame stof 'Aan siliciumdioxide geadsorbeerd zilver' in productsoort 9, trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma.
  • 20/10/2024. Voor de werkzame stof 'Chloordioxide, door middel van aanzuring verkregen uit tetrachloordecaoxidecomplex (TCDO)' in de productsoorten 2 en 4, trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma.

ECHA publiceert een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer.

Meer informatie op biociden.nl

Uitleg over de verschillende deadlines zoals ‘Withdrawal of all participants’ of ‘Redefinition of AS’, staat op biociden.nl: Uitleg bij ECHA's 'Aanstaande deadlines'.

Een overzicht van de productsoorten (PT) staat onder Productsoorten