ECHA publiceert een lijst van deadlines die volgen uit de biocidenverordening (BPR). De lijst helpt bedrijven om te voldoen aan verplichtingen van zowel de BPR als de verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden ('Werkprogramma'). De eerstvolgende deadline is op 4 oktober 2023.

De lijst met deadlines is te vinden op de ECHA-website: Aanstaande deadlines. We adviseren bedrijven om regelmatig te controleren of er relevante wijzigingen zijn voor de werkzame stoffen die voor de onderneming van belang zijn. De eerstvolgende deadlines zijn:


Terugtrekking van alle deelnemers

  • 25/11/2023. Voor de werkzame stof waterstofperoxide in de productsoorten 11 en 12, trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma.
     
  • 2/2/2024. Voor de werkzame stof p-[(dijoodmethyl)sulfonyl]tolueen in de productsoorten 6, 7, 9 en 10 ,trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma.
     
  • 28/2/2024. Voor de werkzame stof 'Aan siliciumdioxide geadsorbeerd zilver' in productsoort 9, trekken alle deelnemers zich terug uit het werkprogramma.

ECHA publiceert een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer.

Herdefiniëring van de werkzame stof

  • 4/10/2023. Indienen van een kennisgeving voor het overnemen van de rol van deelnemer voor de werkzame stof poly(oxy-1,2-ethaandiyl),α-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]- ω-hydroxy-, propanoaat (zout) (Bardap 26) in de productsoorten 2, 4 en 10.

ECHA publiceert een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer.

Meer informatie op biociden.nl