Water

Zwembadwater desinfecteren of desinfectie van een koeienuier, gebeurt vaak met biociden op basis van ter plaatse (in situ) gegenereerde werkzame stoffen. De werking is vergelijkbaar met een tweecomponentenlijm, die je aanmaakt op het moment van gebruik. Voor de risicobeoordeling van deze stoffen heeft ECHA een aanbeveling gepubliceerd.

De biocidenverordening geeft geen invulling aan de dossiervereisten voor deze stoffen, wat het lastig maakte voor de lidstaten en de industrie om te bepalen welke informatie een dossier moet bevatten. De aanbeveling van ECHA geeft meer duidelijkheid over definities van soorten in situ gegenereerde stoffen, wat voor informatie de evaluerende lidstaten nodig hebben voor de beoordeling en hoe ze die beoordeling uitvoeren: voor wat betreft de identificatie van de stof, de fysische en chemische eigenschappen en analysemethoden, de werkzaamheid, toxicologische en milieurisico’s.

Lees meer:

ECHA: In situ generated active substances

In situ gegenereerde werkzame stoffen