Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft het tijdstip waarop aanvragen onder het overgangsrecht ingediend moeten worden verduidelijkt. De vrijblijvende term ‘tijdig indienen’ is verwijderd. De termijn van 1 jaar is verlengd tot 78 weken. 

Deze nieuwe termijn is gebaseerd op de ervaring van het Ctgb dat bij aanvragen onder overgangsrecht naast de beoordeling in vrijwel alle gevallen ook een fase nodig is voor aanvullende vragen. De nieuwe termijn geldt met ingang van 1 september 2022. Zie voor meer informatie over de termijnwijziging het nieuwsbericht van het Ctgb. Meer informatie over termijnen en dossiervereisten is hier te vinden.