Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) besloot tijdens de Collegevergadering van 22 november 2023 de nationale beleidsregel respijttermijnen voor biociden in te trekken. De criteria voor het vaststellen van een respijtperiode zoals vastgelegd in de Biocidal Product Regulation (BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)) gelden nu voor alle biociden.

Als de toelating van een middel wijzigt of wordt ingetrokken, kan een respijtperiode worden verleend. Dit is een periode waarin het middel nog mag worden verkocht en voorraden mogen worden opgebruikt. De respijtperiode geeft een toelatingshouder tijd om afnemers en anderen te informeren. Ook biedt het bij intrekking ruimte om alternatieve middelen te zoeken.

Besluit beleidsregel respijttermijnen voor biociden ingetrokken

Tijdens de respijtperiode mogen voorraden opgebruikt worden, maar is het maken of produceren van nieuwe batches verboden. Criteria voor het bepalen van de duur van de respijtperiode staan zowel in de Europese Biocidenverordening 528/2012/EU Europese unie (Europese unie) als in een Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)-beleidsregel. Dat is dubbel. Vandaar dat het Ctgb besloot de nationale beleidsregel in te trekken.

Meer informatie?