binnenvaartschip

Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft de gebruiksvoorschriften van middelen met aluminiumfosfide of magnesiumfosfide aangepast. Zo wil het Ctgb de risico’s op fosfinevergiftiging verder beperken. Het Ctgb verwerkte de reacties van belanghebbenden in het besluit waarin de maatregelen zijn vastgelegd.
 

Middelen met aluminiumfosfide of magnesiumfosfide worden gebruikt voor de bestrijding van insecten (door begassing) met fosfine. Bijvoorbeeld in voorraden van granen, ook tijdens transport per schip of trein. Het gas is zeer giftig. Na een aantal (bijna) ongelukken vindt het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) het nodig om de gebruiksvoorschriften voor fosfiden aan te passen.

Zo bepaalt het nieuwe besluit onder andere dat tijdens transport over land of via binnenvaart geen losse pillen of tabletten meer mogen worden gebruikt. Zo wil het Ctgb risico’s voorkomen. Voortaan zijn alleen goed herkenbare verpakkingen toegestaan die kunnen worden teruggevonden en verwijderd. Op vaste locatie’s of in zeevracht is het gebruik van losse pillen en tabletten wel toegestaan. Er bestaan voor het effectief begassen van granen en diervoeders in grote silo’s en opslagruimten namelijk geen goede alternatieven.

Totaalverbod op begassing tijdens transport over land of via binnenvaart niet wenselijk

Belanghebbenden konden reageren op het voorgenomen besluit van het Ctgb. Op basis van de reacties concludeerde het Ctgb dat een totaalverbod op begassing met fosfine tijdens transport over land of via binnenvaart niet wenselijk is. Dit zou een onevenredig grote impact hebben op de opslag, het transport en de voedselveiligheid van granen en diervoeders. Volgens het Ctgb is zo’n verbod ook niet nodig voor het voorkomen van incidenten.