Zoals eerder aangekondigd controleren de handhavende instanties zoals de ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) of met biociden behandelde voorwerpen voldoen aan de Biocidenverordening. Dit gebeurt in het kader van een Europees breed project, waaraan 28 landen deelnemen. De controles zijn gestart in januari 2019. De eindrapportage wordt eind 2020.

Verschillende behandelde voorwerpen worden gecontroleerd. Het gaat bijvoorbeeld om behandelde producten voor consumenten, zoals kinder- en sportkleding. Het project omvat ook behandelde producten voor professionals, zoals bouwmaterialen, zwembadmaterialen en/of materialen voor persoonlijke veiligheid. De controles richten zich ook op mengsels, zoals verf en inkt.

Er wordt specifiek gelet op illegaal gebruik van niet goedgekeurde werkzame stoffen en of de producten goed zijn geëtiketteerd. Als producten niet voldoen wordt de import gestopt en mogen producten niet verkocht worden binnen de EU Europese unie (Europese unie). Dit project brengt de handhavende instanties en de douane dichter bij elkaar.