In een vorige KNB nieuwsbrief stond dat de beoordeling van werkzame stoffen die opgenomen zijn in het Werkprogramma (Review Programme) in het huidige tempo niet bijtijds zal zijn afgerond. ECHA heeft hierover in februari 2019 een workshop georganiseerd. Op basis daarvan presenteerde ECHA een plan met oplossingen om het beoordelingsproces te versnellen.

Het Action Plan is met de Europese Commissie en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten afgestemd. De vergadering van bevoegde autoriteiten (CA meeting) heeft het Action Plan gepubliceerd op het publieke gedeelte van de webomgeving CIRCABC.

Het plan bevat de volgende onderdelen: dossiers prioriteren, de bevoegde autoriteiten ondersteunen, het beoordelingsproces door andere lidstaten (Peer review process) stroomlijnen, de complexiteit van de beoordeling verkleinen, en de beoordeling van claims op vertrouwelijkheid harmoniseren. De bijbehorende acties zijn:

 • Dossiers prioriteren
  • dossiers waar alleen beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen het blokkerende onderdeel is, hebben prioriteit.
  • Dossiers waar slechts een kleine inspanning nodig is om het concept-beoordelingsrapport (draft CAR) af te ronden, hebben prioriteit.
 • De bevoegde autoriteiten ondersteunen
  • door ECHA,
  • door bevoegde autoriteiten  van andere lidstaten;
  • door externe experts;
  • advies van en ondersteuning door ECHA in de relatie tussen bevoegde autoriteiten en aanvragers;
  • expertise opbouwen bij beoordelaars, bijvoorbeeld door middel van trainingen.
 • Peer review process stroomlijnen
  • minder discussiepunten uit beoordelingsrapporten op de expertmeetings van de Comité voor biociden (BPC) brengen;
  • effectiviteit van de expertmeetings verhogen.
 • De complexiteit verkleinen
  • Gerichte beoordeling van veiligheid (mens, dier en milieu) en werkzaamheid en daarbij focussen op een minimum aantal producten voldoende voor stofgoedkeuring (one safe use);
  • De wijze van beoordelen op hormoonontregelende eigenschappen aanpassen wanneer de werkzame stof al aan exclusiecriteria voldoet;\
  • De overweging van nieuwe gegevens om beoordelingen te herzien, beperken;
  • Verbeterde toegang regelen tot essentiële documenten voor bevoegde autoriteiten, zoals templates, richtsnoeren, procedurele documenten, enzovoort.
 • Geharmoniseerde beoordeling van claims op vertrouwelijkheid
  • Volgens de BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation) kunnen aanvragers bij stofgoedkeuring en producttoelating verzoeken bepaalde informatie uit het dossier niet openbaar te maken. ECHA stelt richtlijnen op om bevoegde autoriteiten te ondersteunen bij: de regelgeving op dit punt, rollen en verantwoordelijkheden, de beoordeling van vertrouwelijkheids-verzoeken en uitleg om beoordelingsrapporten (CAR en PAR) die volgens de BPR openbaar gemaakt kunnen worden, correct op te stellen.

Lees meer over: