Verfblikken

Europese brancheverenigingen voor de verf- en reinigingsmiddelenindustrie maken zich zorgen over de verlaagde grenswaarde voor etikettering voor de stof MIT. Ze zijn bang dat het conserveermiddel door de verwachte etiketteringsverplichtingen onder de Biocidenverordening van de markt verdwijnt. Dit blijkt uit een artikel in ChemicalWatch.

In februari stemden de EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten voor een geharmoniseerde indeling van MIT als allergeen. MIT is de werkzame stof in veel conserveermiddelen in verfmengsels en detergentia (reinigingsmiddelen). Producten die MIT bevatten, zullen met het nieuwe voorstel bij een lagere MIT concentratie voorzien worden van een pictogram en/of een waarschuwingszin met daarop de gezondheidsrisico’s. In een nieuwsbericht van Chemical Watch drukken brancheorganisaties hun zorg hierover uit.

Reactie brancheorganisaties

De VdL, de Duitse bracheorganisatie voor de verfindustrie, liet weten dat een product met een effectieve concentratie MIT onder de nieuwe regels niet aan etikettering ontkomt. De VdL is bang dat het product daarmee van de markt verdwijnt en voorziet grote schade aan de verfindustrie.

Volgens de brancheorganisatie is een voldoende breed pakket aan werkzame stoffen essentieel in het voorkomen van bacteriële tolerantie en resistentie.

Ook Aise, de Europese brancheorganisatie voor was- en reinigingsmiddelen, uitte haar zorgen over de nieuwe regels voor MIT. Aise liet weten dat de beperkingen voor het conserveermiddel in de praktijk gelijk staan aan een verbod. De alternatieven voor MIT zijn volgens Aise schaars. Zonder een goede vervanging zou de industrie hard worden getroffen als MIT uiteindelijk wegvalt van de markt.

Nog geen definitief besluit

De nieuwe geharmoniseerde indeling van MIT is momenteel nog een voorstel. In de komende maanden besluit de Raad van Ministers en het Europees Parlement of ze een goedkeuring toestaan door de Europese Commissie of hun veto uitspreken.