De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) trof sporen van muizengif aan in de lever van een kalf. Dit komt doordat een bestrijdingsbedrijf het muizengif niet volgens de regels heeft gebruikt. Daardoor is vee blootgesteld aan het muizengif. 46 veebedrijven zijn uit voorzorg geblokkeerd om te voorkomen dat dierlijke producten met de stof coumatetralyl in de consumptieketen terecht komen.

De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) neemt elk jaar steekproefsgewijs tienduizenden monsters van dieren in slachthuizen. Bij zo’n steekproef trof de NVWA sporen aan van de werkzame stof coumatetratyl in de lever van een kalf. Het gebruik ervan is toegestaan, maar onder strikte wettelijke gebruiksvoorschriften. De NVWA deed onderzoek op het veebedrijf waar het kalf vandaan kwam. Hieruit bleek dat het plaagdierbestrijdingsbedrijf het middel niet volgens de regels heeft gebruikt. Dieren zijn daardoor blootgesteld aan de biocide. Het veebedrijf is daarop geblokkeerd.

Het plaagdierbestrijdingsbedrijf voerde ook bij 45 andere veebedrijven werkzaamheden uit. Deze veebedrijven werden uit voorzorg ook geblokkeerd. Inmiddels is ongeveer twee derde van de 45 veebedrijven weer open. Het gaat om de melkveebedrijven. Onderzoek moet uitwijzen dat er geen plaagdierbestrijdingsmiddel is aangetroffen in de dieren in de overige veebedrijven. Dan pas mogen die veebedrijven hun dieren weer naar de slachthuizen afvoeren.

Anticoagulantia

De in het kalf aangetroffen werkzame stof coumatetratyl wordt gebruikt in muizen- en rattengif. Deze stof valt onder de rodenticiden (chemische bestrijdingsmiddelen tegen ratten en muizen). De belangrijkste groep rodenticiden waaronder coumatetratyl valt, zijn de anticoagulantia. Anticoagulantia zijn stoffen die de bloedstolling remmen en zijn zeer giftig. Ook worden ze doorgegeven in de voedselketen en zijn ze moeilijk afbreekbaar. In Nederland zijn rodenticiden op basis van anticoagulantia daarom alleen onder strikte voorwaarden toegelaten.