Vlag van de EU

ECHA heeft het biocidenregister R4BP geactualiseerd. R4BP is hét software-portaal waar alle biociden-aanvragen gedaan worden. 

Aanvragen voor nationale toelatingen van biociden, beoordeling van een werkzame stof, technische equivalentie, unietoelatingen en vereenvoudigde toelating gaan allemaal via het R4BP. Ook het indienen van het dossier met de door de Biocidenverordening vereiste wetenschappelijke gegevens gebeurt via dit portaal. Voor het indienen van de gegevens over chemische stoffen wordt gebruik gemaakt van de sofwareapplicatie IUCLID.