ECHA heeft de lijst met combinaties van werkzame stoffen en productsoorten op 9 oktober 2023 bijgewerkt. Het gaat om combinaties van werkzame stoffen en productsoorten, waarvoor een ’goedgekeurde’ verklaring voor opname in het werkprogramma is gedaan. De lijst bevat ook de namen van de bedrijven die deze werkzame stof/productsoort-combinatie hebben aangemeld.

De lijst is nuttig voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze werkzame stoffen en die willen samenwerken bij het indienen van een aanvraag voor goedkeuring van de werkzame stof. Als bedrijven samenwerken, helpt dit om onnodige dierproeven te voorkomen.

Twee delen
De lijst bestaat uit twee delen.
 
In het eerste deel staan werkzame stof/productsoort-combinaties:

  • waarvan de naam is aangepast;
  • of waarvan het bedrijf die deze werkzame stof/productsoort-combinatie heeft aangemeld in het werkprogramma is gewijzigd.

In het tweede deel staan werkzame stof/productsoort-combinaties:

  • waarvoor geen kennisgevingen zijn ingediend;
  • of waarvoor ingediende kennisgevingen niet voldeden aan de vereisten.

De werkzame stof/productsoort-combinaties in het tweede deel van de lijst worden uit het werkprogramma verwijderd.

Meer informatie?
Meer uitleg over het werkprogramma vindt u op biociden.nl