ECHA heeft de lijst met combinaties van werkzame stoffen en productsoorten op 10 september bijgewerkt, waarvoor een ’goedgekeurde’ verklaring voor opname in het werkprogramma is gedaan. De lijst bevat ook de namen van de bedrijven die zich hebben aangemeld voor een werkzame stof/productsoort-combinatie. Eerder dit jaar heeft ECHA de lijst ook bijgewerkt, zie KNB-bericht van 3 maart

De lijst is nuttig voor bedrijven die ook geïnteresseerd zijn in deze werkzame stoffen en die willen samenwerken bij het indienen van een aanvraag voor goedkeuring van de werkzame stof. Een samenwerking helpt om onnodige dierproeven te voorkomen. De lijst bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat het om een lijst van werkzame stof/productsoort-combinaties waarvan bijvoorbeeld de naam is aangepast of waarvan het bedrijf (deelnemer) die verantwoordelijk was voor opname van de werkzame stof/productsoort-combinatie in het werkprogramma zich heeft teruggetrokken. Het tweede deel van de lijst bevat werkzame stof/productsoort-combinaties waarvoor geen kennisgevingen zijn ingediend of waarvoor ingediende kennisgevingen niet bleken te voldoen aan de vereisten. Ook bevat dit tweede deel werkzame stof/productsoort-combinaties die wel al in het werkprogramma waren opgenomen, maar waarvoor geen aanvraag tot goedkeuring is ingediend. 

De actuele aanstaande deadlines zijn te vinden op de website van ECHA. De eerste deadline (9 oktober 2021) is voor de werkzame stof (benzyloxy)methanol (voor PT13) waarvoor alle deelnemers zich hebben teruggetrokken. 

Meer informatie over deze aanstaande deadlines van ECHA zijn te vinden op biociden.nl: https://biociden.nl/uitleg-bij-echas-aanstaande-deadlines.