De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) adviseert om ozon uitstotende luchtreinigers niet meer te gebruiken of na gebruik de ruimte goed te ventileren. Dit advies volgt na onderzoek waaruit blijkt dat de meeste van de onderzochte luchtreinigers meer ozon uitstoten dan veilig is. Bij langdurige blootstelling kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid.

Adviezen voor consumenten

De markt voor consumentenproducten die ozon uitstoten, is relatief klein. Deze bestaat vooral uit luchtreinigers, bijvoorbeeld voor gebruik in een kattenbak en schoenreinigers. Ook kan het voorkomen dat ozon wordt gebruikt in andere consumentenproducten zoals gezichtsstomers, koelkastverfrissers en wasmachines.

Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO), een onafhankelijk onderdeel van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), stelde het bovenstaande advies op. BuRO geeft de NVWA de volgende adviezen: 

  • Communiceer actief op de NVWA-website over de risico’s van consumentenproducten die ozon uitstoten. 
  • Adviseer consumenten om deze producten niet meer te gebruiken. Als consumenten toch de producten willen blijven gebruiken geldt het advies om de ruimte pas weer te betreden na goede ventilatie.

Advies voor het beleid

BuRO adviseert aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
‘Overweeg voor de overgangsperiode, waarin ter plekke gegenereerde ozon in Nederland uitgezonderd is van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, ter plekke gegenereerde ozon in toepassingen te verbieden die direct worden ingeademd door consumenten.’

Maximale emissiewaardes voor ozon

Er bestaat geen wettelijke norm of een officiële gezondheidskundige grenswaarde voor de uitstoot van ozon ( ozonemissie). BuRO stelde daarom maximale emissiewaardes voor ozon vast. Als een product meer ozon uitstoot dan deze waardes kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. BuRO geeft het volgende advies aan de inspecteur-generaal van de NVWA: Laat consumentenproducten die ozon genereren in hoeveelheden die een gezondheidsrisico met zich mee brengen voorzien van een gezondheidswaarschuwing. Voor kleine ruimtes (tot 2,4 m3) is de maximale ozonemissie 0,3 mg per uur. Voor overige ruimtes is de maximale ozonemissie 3 mg per uur.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-onderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voerde het onderzoek uit in opdracht van Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de NVWA. De aanleiding was een vraag van een consument aan de NVWA. De consument vroeg zich af hoe veilig het gebruik van een bepaalde luchtreiniger op basis van ozon was. Bij de luchtreiniger stond een ozonemissie van 25 mg per half uur vermeld.