De CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)-verordening is aangepast met de 21e Adaptation to Technical Progress (ATP). Dit betekent dat bijlage VI van de CLP-verordening is aangepast. Deze bijlage bevat de lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering.

Met de Gedelegeerde Verordening (EU) 2024/197 is een aantal nieuwe stoffen met hun classificatie opgenomen in bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)-verordening. Ook zijn enkele bestaande classificaties gewijzigd. Bij de 28 nieuw opgenomen stoffen zijn geen werkzame stoffen in biociden. Van 24 stoffen is de classificatie aangepast. Hiervan zijn 11 stoffen relevant voor biociden of gewasbeschermingsmiddelen.

Meer informatie

Lees meer over deze aanpassing in het artikel CLP verordening aangepast met de 21ste ATP op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).