Volgens de Biocidenverordening (BPR) kan de werkzame stof in een biocide ook een micro-organisme zijn. De gegevensvereisten en beoordelingseisen voor het vaststellen van de ‘technische gelijkwaardigheid’ van dit soort werkzame ‘stoffen’ is niet vastgelegd in een richtsnoer. ECHA heeft een aanbeveling gepubliceerd om aanvragers hierbij te helpen.

De definitie van micro-organismen in de BPR omvat onder meer: virussen, bacteriën, gisten, schimmels, algen, protozoën en microscopische parasitaire wormen. Een werkzame stof die is geproduceerd in een andere locatie, volgens een ander procedé of uit andere grondstoffen dan de werkzame stof die werd beoordeeld bij de Europese goedkeuring moet ‘technisch gelijkwaardig’ zijn aan de stof die Europees werd goedgekeurd. Er is voor micro-organismen geen richtsnoer beschikbaar hoe deze gelijkwaardigheid aangetoond en beoordeeld moet worden. In deze aanbeveling van ECHA wordt uitleg gegeven over de gegevensvereisten en over de wijze van beoordelen van technische gelijkwaardigheid voor micro-organismen.