Volgens de Biocidenverordening moeten werkzame stoffen uit de biociden waarmee voorwerpen zijn behandeld die worden aangeboden op de markt, zijn goedgekeurd voor het doel waarvoor zij worden gebruikt. Dit betekent dat de werkzame stof moet zijn goedgekeurd voor de productsoort waarvoor deze wordt gebruikt. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij ECHA. Voor de registratie van een specifiek product kunt u terecht bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Voor de invoering van deze nieuwe verplichting bestaat een overgangsregeling.