Het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft op donderdag 11 juni een besluit gepubliceerd met een tijdelijke vrijstelling voor het gebruik van al toegelaten middelen voor handdesinfectiemiddelen met een virusclaim voor alle professionele gebruikers in alle sectoren. Ook is in dit besluit geregeld dat de eerdere tijdelijke vrijstellingen voor handdesinfectiemiddelen ook worden verruimd tot alle professionele gebruik in alle sectoren.

In artikelen 1 en 2 van dit besluit is geregeld dat het gebruik van de door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) toegelaten handdesinfectiemiddelen met een virusclaim wordt verruimd. Vaak is het gebruik nu beperkt tot de zorgsector. Met deze verruiming mogen alle professionele gebruikers de handdesinfectiemiddelen gebruiken, ongeacht het bedrijf of beroep waarin zij werken. Deze vrijstelling wordt verleend tot en met 27 november 2020.

De reikwijdte van de eerder afgegeven vrijstellingen wordt met een wijziging ook verruimd tot alle professionele gebruik in alle sectoren. Dit is vastgelegd in artikelen 3, 4 en 5. Op dit moment zijn de betreffende desinfectiemiddelen uitsluitend vrijgesteld voor professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie. Het betreft wijzigingen van de volgende, reeds afgegeven vrijstellingen: de Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2020, de Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen COVID-19 2020 en de Vrijstelling eenvoudig in de handel brengen desinfectiemiddelen COVID-19 2020.