Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Met de vrijstelling van 11 juni en de vrijstelling van 15 juni zorgt het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) ervoor dat handdesinfectiemiddelen beschikbaar komen voor alle professionele gebruik in alle sectoren. Vaak was tot nu toe het gebruik beperkt tot de zorg. Onder deze vrijstellingen valt het gebruik door medewerkers, maar ook het voorgeschreven gebruik van desinfectiemiddelen door klanten en bezoekers.

Op 1 juni zijn veel professionele activiteiten hervat, stap voor stap wordt dit uitgebreid. Om die hervatting te kunnen realiseren hebben sectoren protocollen opgesteld waarin ook hygiëneparagrafen zijn opgenomen. Daarom zal de vraag naar desinfectiemiddelen naar verwachting toenemen.

Het gebruik van desinfectiemiddelen is met name van belang in situaties waar het reinigen met water en zeep niet mogelijk of afdoende is. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft aan dat het reinigen van handen met water en zeep de beste methode is om ziekteverwekkers te verwijderen. Het RIVM adviseert in welke gevallen het gebruik van water en zeep voldoende is en wanneer aanvullend gebruik van desinfectiemiddelen nodig is, zie hiervoor Hygiene en COVID-19 op RIVM.nl. Verkeerd en overmatig gebruik van desinfectiemiddelen kan schadelijk zijn voor mens en milieu.

Staatssecretaris Van Veldhoven zegt hierover in een nieuwsbericht: “Het RIVM is helder: handen wassen met water en zeep is het beste, maar niet iedereen heeft daar op zijn of haar werk altijd direct de mogelijkheid toe. Denk aan beveiligers of mensen die in de bouw werken. Voor hen is het belangrijk dat zij ook toegang hebben tot professionele desinfectiemiddelen.”

Desinfectiemiddelen vallen onder strikte wetgeving en mogen alleen op de markt worden aangeboden indien zij een toelating hebben van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). Professionele gebruikers worden erop gewezen dat de vrijstellingen tijdelijk zijn en dat zij zo spoedig mogelijk moeten overstappen naar regulier toegelaten middelen. Regulier toegelaten middelen die mogen worden gebruikt zijn terug te vinden op de website van het Ctgb.