Het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gaf donderdag 19 maart een vrijstelling om twee handdesinfectiemiddelen te produceren en op de markt te brengen op basis van WHO-formuleringen voor professionele zorgaanbieders.

Het gaat om één middel op basis van ethanol en één middel op basis van 2-propanol (isopropylalcohol). Beide middelen zijn uitsluitend voor gebruik door professionele zorgaanbieders. Zie het besluit Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen COVID-19).

Particulieren dienen de adviezen van het RIVM te volgen en regelmatig de handen grondig te wassen. Desinfectie is dan niet nodig.