Het ministerie van IenW gaf donderdag 19 maart een vrijstelling om twee handdesinfectiemiddelen te produceren en op de markt te brengen op basis van WHO-formuleringen voor professionele zorgaanbieders.

Het gaat om één middel op basis van ethanol en één middel op basis van 2-propanol (isopropylalcohol). Beide middelen zijn uitsluitend voor gebruik door professionele zorgaanbieders. Zie het besluit Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen COVID-19).

Particulieren dienen de adviezen van het RIVM te volgen en regelmatig de handen grondig te wassen. Desinfectie is dan niet nodig.