Voor professionele zorgverleners zijn er tijdelijk meer middelen vrijgesteld om te desinfecteren tegen het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt zorginstellingen en zorgverleners niet in te gaan op aanbiedingen van fabrikanten en leveranciers die andere middelen leveren.

De middelen die tijdelijk zijn vrijgesteld staan op de website van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)). Middelen die niet op de website van het Ctgb staan, zijn niet vrijgesteld voor professioneel gebruik in de zorg. De werking en veiligheid ervan voor de gebruiker zijn dan namelijk niet gegarandeerd.