De beoordelende bevoegde autoriteit (eCA; evaluating Competent Authority) stelt een concept beoordelingsrapport op. Dit is het first draft Competent Authority Report (CAR). De uitgangspunten voor de beoordelingsmethodiek staan in Bijlage IV van de Europese biocidenverordening en zijn verder uitgewerkt in guidance documenten. Er zijn documenten voor de vijf onderdelen:

  • Identiteit,
  • Fysisch-chemische eigenschappen & analytische methoden,
  • Werkzaamheid,
  • Gezondheid voor de mens,
  • Milieu.

De guidance documenten staan op de ECHA website, die ook een schematisch overzicht van de verschillende guidance onderdelen laat zien.