Op deze pagina staan berichten die verband houden met het coronavirus SARS-CoV-2.


10 februari 2022: Vierde tijdelijke vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen

Op 9 februari 2022 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opnieuw een vrijstelling afgegeven voor de desinfectie van vliegtuigen vanwege de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2). 

Lees verder


9 februari 2022: Einde gebruik desinfectiemiddelen op basis van vrijstelling

In 2020 en 2021 zijn er vrijstellingen gepubliceerd voor biociden voor hand- en oppervlakte desinfectie. Voor deze middelen moest vóór 1 februari 2021 een toelatings- of uitbreidingsaanvraag bij het Ctgb worden ingediend.

Lees verder


1 september 2021: IenW informeert gebruikers over verlenging vrijstellingen

Op 9 augustus 2021 zijn drie vrijstellingen voor desinfectiemiddelen in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat om een tijdelijke vrijstelling van desinfectiemiddelen voor luchtvaartuigen (per 12 augustus) en twee tijdelijke vrijstellingen voor handdesinfectie en voor desinfectiemiddelen van oppervlakken (per 1 september). In een e-mail van 20 augustus heeft het ministerie van I&W de gebruikers hierover geïnformeerd.  

Lees verder


11 augustus 2021: Tijdelijke vrijstellingen desinfectiemiddelen

Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Zowel in de professionele zorg maar ook in andere professionele omgevingen, zoals winkels, kantoren en in het openbaar vervoer. Om verdere verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen gaf de minister van I&w vanaf maart 2020 verschillende tijdelijke vrijstellingen af voor desinfectiemiddelen bedoeld voor professionele gebruikers. De huidige vrijstellingen lopen in september 2021 af. Omdat er nog steeds sprake is van mogelijke tekorten aan desinfectiemiddelen die werkzaam zijn tegen virussen wordt opnieuw een aantal vrijstellingen afgegeven. 

Lees verder


13 april 2021:  Aanvulling lijst vrijgestelde handdesinfectiemiddelen

Op 12 april 2021 is een aanpassing gepubliceerd van de vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen die eerder gepubliceerd was op 3 maart 2021. In deze vrijstelling worden specifieke handdesinfectiemiddelen genoemd die op de markt mogen worden gebracht en gebruikt.

Lees verder


3 maart 2021: Nieuwe vrijstellingen voor lijst van specifieke desinfectiemiddelen

In 2020 is door de Staatssecretaris van IenW een aantal tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen. Op 4 maart 2021 verloopt de tweede termijn van deze generieke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor de zorg en de overige sectoren. Op 5 maart 2021 gaan er twee nieuwe vrijstellingen in, één voor handdesinfectiemiddelen en één voor oppervlaktedesinfectiemiddelen.

Lees verder


12 februari 2021: Opnieuw vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen

Op 12 februari 2021 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opnieuw een vrijstelling afgegeven voor de desinfectie van luchtvaartuigen in verband met de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2). Deze tijdelijke vrijstelling betreft het op de markt brengen en het gebruik van niet-toegelaten oppervlaktedesinfectiemiddelen.

Lees verder


14 december 2020: Ministerie van IenW informeert opnieuw gebruikers vrijstellingen

In 2020 is door de Staatssecretaris van IenW een aantal tijdelijke vrijstellingen verleend voor niet-regulier toegelaten (hand)desinfectiemiddelen. Het ministerie van IenW roept bedrijven en distributeurs die gebruik maken van deze tijdelijke vrijstellingen opnieuw op om aanvragen voor toelatingen in te dienen.

Lees verder


25 november 2020: ILT en NVWA letten scherp op productie en handel desinfectiemiddelen

De tijdelijke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen die tijdens de coronapandemie zijn verleend, hebben geleid tot veel (nieuwe) producenten op de markt. Dankzij deze vrijstellingen konden bedrijven middelen op basis van alcoholen produceren en op de markt brengen. De middelen mogen echter niet op de consumentenmarkt worden aangeboden. ILT en NVWA ontdekten veel ongeregeldheden.

Lees verder


11 september 2020: Vrijstelling desinfectie luchtvaartuigen

Op 10 september 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een vrijstelling afgegeven voor de desinfectie van luchtvaartuigen in verband met de uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2). Deze tijdelijke vrijstelling betreft het op de markt brengen en het gebruik van drie niet-toegelaten oppervlaktedesinfectiemiddelen.

Lees verder


2 september 2020: Opnieuw tijdelijke vrijstellingen

Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Zowel in de professionele zorg maar ook in andere professionele omgevingen, zoals winkels, kantoren en in het openbaar vervoer. Om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vanaf maart verschillende tijdelijke vrijstellingen af voor de professionele gebruikers. De huidige vrijstellingen lopen in september af. Omdat er nog steeds sprake is van mogelijke tekorten zijn aansluitend hierop nog éénmaal zes vrijstellingen afgegeven.

Lees verder


24 juli 2020: Ministerie IenW informeert gebruikers vrijstellingen

Bedrijven en distributeurs die gebruik maken van de tijdelijke vrijstellingen voor (hand)desinfectiemiddelen worden door het ministerie van IenW opgeroepen om aanvragen voor toelatingen in te dienen. Dit staat in een e-mail die IenW deze week naar belanghebbenden heeft gestuurd.

Lees verder


16 juli 2020: Kwart handgels bij openbare gelegenheden voldoet niet

Een artikel op gezondheidsnet.nl meldt dat een kwart van de handgels bij openbare gelegenheden niet voldoet als virusremmer tegen het nieuwe coronavirus. Ook worden de gels vaak op onjuiste wijze gebruikt.

Lees verder


15 juli 2020: Alleen bij hoge uitzondering uitstel dossier

De coronacrisis kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot vertraging bij dossiervorming. Het Ctgb neemt een verzoek om uitstel alleen in behandeling wanneer het zeer goed onderbouwd is en gerelateerd aan COVID 19.

Lees verder


17 juni 2020: Kamerbrief over vrijstellingen desinfectiemiddelen

Op 16 juni 2020 heeft het ministerie van IenW de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die zijn genomen om het aanbod van desinfectiemiddelen in korte tijd te kunnen vergroten.

Lees verder


17 juni 2020: Uitbreiding vrijstellingen handdesinfectiemiddelen voor professionele activiteiten

Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Met de vrijstelling van 11 juni en de vrijstelling van 15 juni zorgt het ministerie van IenW ervoor dat handdesinfectiemiddelen beschikbaar komen voor alle professionele gebruik in alle sectoren.

Lees verder


16 juni 2020: Illegale en niet werkzame desinfectiemiddelen

Verschillende EU Europese unie (Europese unie) Europese unie -landen hebben aan ECHA en de Europese Commissie gemeld dat de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een groter aantal niet-conforme (hand) desinfectiemiddelen op de markt.

Lees verder


15 juni 2020: Vrijstelling handdesinfectiemiddelen op basis van 70% alcohol

Het ministerie van IenW gaf maandag 15 juni een vrijstelling af voor handdesinfectiemiddelen op basis van minimaal 70 volumeprocent alcoholen. Deze tijdelijke vrijstelling betreft het aanbieden en het gebruik van niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.

Lees verder


11 juni 2020: Verruiming vrijstellingen handdesinfectiemiddelen naar alle sectoren

Het ministerie van IenW heeft op donderdag 11 juni een besluit gepubliceerd met een tijdelijke vrijstelling voor het gebruik van al toegelaten middelen voor handdesinfectiemiddelen met een virusclaim voor alle professionele gebruikers in alle sectoren.

Lees verder


25 mei 2020: RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviezen over schoonmaken en desinfecteren vanwege coronavirus

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geeft uitleg en adviezen over schoonmaken en het gebruik van desinfectiemiddelen in verband met de coronacrisis. De informatie is gericht op het brede publiek. De hoofdboodschap is dat in de meeste gevallen water en zeep of een allesreiniger voldoende is voor schone handen en oppervlakken.

Lees verder


19 mei 2020: Handleiding voor bedrijven 'Fast Tracking the Supply of Disinfectants During Covid-19'

Een industrie-alliantie heeft een praktische gids gepubliceerd voor bedrijven die desinfectiemiddelen produceren of leveren die in de EU te gebruiken zijn tijdens de COVID-19 pandemie.

Lees verder


19  mei 2020: Vrijstelling voor middel ter bestrijding van tijgermuggen

Op 11 mei 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een tweede vrijstelling afgegeven die indirect te maken heeft met de coronacrisis. De  vrijstelling betreft een middel ter bestrijding van de tijgermug.

Lees verder


19 mei 2020: Vrijstelling voor middel voor de conservering van vliegtuigen

Op 8 mei 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een vrijstelling afgegeven die indirect te maken heeft met de coronacrisis. De vrijstelling betreft een middel om bacteriegroei in brandstofsystemen van vliegtuigen te voorkomen.

Lees verder


22 april 2020: Plaagdierbeheersing ook tijdens de coronacrisis

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft op 17 april 2020 in een brief aan de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) laten weten dat het belangrijk is dat plaagdierbeheersing tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk doorgaat.

Lees verder


16 april 2020: Overzicht met Europese vrijstellingen van COVID-19 desinfectantia

De Europese commissie heeft een lijst beschikbaar gesteld van desinfectiemiddelen die uitgezonderd zijn van een beoordeling, en verkocht en gebruikt mogen worden tijdens de coronavirus COVID-19 pandemie.

Lees verder


16 april 2020: EC geeft duidelijkheid over wettelijk kader handdesinfectantia

Door de SARS-CoV-2 uitbraak worden de laatste weken veel meer reinigings- en desinfecterende middelen voor de handen gebruikt in de vorm van gel, doekjes of andere producten die niet worden af-, uit- of weggespoeld. Bedrijven hebben daardoor veel vragen over het wettelijk kader waaronder deze middelen vallen.

Lees verder


16 april: Zweedse associaties roepen op om meer desinfectantia toe te laten

De Zweedse associatie voor professionele hygiëne (BPHR) en de Organisatie voor cosmetica, toiletproducten en detergentia (KoHF) beveelt aan om de beschikbaarheid van desinfectantia te vergroten voor de coronacrisis.

Lees verder


14 april 2020: Vrijstelling voor desinfectiemiddelen farmaceutische industrie

Vier eerder afgegeven vrijstellingen voor desinfectiemiddelen voor gebruik door professionele zorgaanbieders, worden uitgebreid met een toepassing in de farmaceutische industrie.

Lees verder


9 april 2020: Tijdelijke vereenvoudiging in de handel brengen van desinfectiemiddelen

Op 9 april 2020 gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een vrijstelling voor het eenvoudig in de handel brengen van desinfectiemiddelen af. 

Lees verder


9 april 2020: Meld productie handdesinfectiemiddelen bij ILT

De ILT roept bedrijven op om zich te melden als zij handdesinfectiemiddelen produceren onder de ‘Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie’. Deze tijdelijke vrijstelling geldt voor de productie van handdesinfectiemiddelen volgens twee WHO-formuleringen. Deze handdesinfectiemiddelen mogen uitsluitend op de markt gebracht worden voor professionele zorgaanbieders. ILT vraagt bedrijven hiervoor een aantal gegevens in te vullen op een meldformulier.

Lees verder


31 maart 2020. IGJ: gebruik alleen middelen die vrijgesteld zijn

Voor professionele zorgverleners zijn er tijdelijk meer middelen vrijgesteld om te desinfecteren tegen het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt zorginstellingen en zorgverleners niet in te gaan op aanbiedingen van fabrikanten en leveranciers die andere middelen leveren.

Lees verder


30 maart 2020: Vrijstelling voor desinfectie van oppervlakken

Op 27 maart 2020 gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opnieuw een vrijstelling voor desinfectiemiddelen af. Het is de eerste vrijstelling voor desinfectiemiddelen die worden gebruikt om oppervlakken te desinfecteren. Eerder waren drie vrijstellingen gegeven voor handdesinfectiemiddelen.

Lees verder


26 maart 2020: ILT handhaaft niet bij overtreding artikel 95 Europese biocidenverordening

Het ministerie van IenW heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd.

Lees verder


24 maart 2020: ECHA ondersteunt EU-lidstaten

ECHA ondersteunt EU/ EER-landen en bedrijven om desinfectiemiddelen snel op de markt te kunnen brengen. Informatie en nieuws hierover is te vinden op de speciale corona (COVID-19) pagina op de ECHA website. Hier is ook informatie te vinden over hoe andere lidstaten omgaan met vrijstellingen voor niet-toegelaten desinfectiemiddelen.


24 maart 2020: Derde vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Het ministerie van IenW gaf dinsdag 24 maart een derde vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen af. Deze derde vrijstelling betreft het produceren en op de markt brengen van niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen zoals geformuleerd door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA).

Lees verder


23 maart 2020: Veelgestelde vragen over desinfectie en het coronavirus

Vanwege de corona-uitbraak krijgt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) veel vragen over desinfectiemiddelen. Bijvoorbeeld welke desinfectiemiddelen mogen worden geïmporteerd. Ook de vraag of het mogelijk is om een vrijstelling te verkrijgen, wordt vaak gesteld. Een antwoord op deze en andere vragen over de beoordeling en toelating van desinfectiemiddelen zijn te vinden op de website van het Ctgb.


20 maart 2020: Tweede vrijstelling voor handdesinfectiemiddel voor professioneel gebruik

Het ministerie van IenW gaf donderdag 19 maart een vrijstelling om twee handdesinfectiemiddelen te produceren en op de markt te brengen op basis van WHO-formuleringen voor professionele zorgaanbieders.
Lees verder


19 maart 2020: Vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen voor professioneel gebruik

Door de corona-uitbraak dreigt een tekort aan middelen voor handdesinfectie in de professionele zorg. Dergelijke middelen vereisen een toelating door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).  
Lees verder


19 maart 2020: Snelle toevoeging virusclaim aan toelating niet mogelijk

Een toelating ‘snel even’ uitbreiden met virusclaim is niet mogelijk. Dit bericht het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) naar aanleiding van vragen om de bestrijding van het coronavirus toe te voegen als toepassing voor desinfectiemiddelen.
Lees verder


19 maart 2020: Infecties met coronavirus voorkomen met desinfectiemiddelen?

Er zijn geen desinfectiemiddelen specifiek toegelaten om het coronavirus te bestrijden. In principe kunnen alle desinfectiemiddelen met een virusclaim én het juiste toepassingsgebied hiervoor worden gebruikt. Dit volgt uit een bericht van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
Lees verder