Nederlandse handhavende en beoordelende instanties stellen soms documenten op waarin zij duidelijkheid geven over bepaalde grensgebieden. Hier volgt een overzicht van de beschikbare documenten.

Reinigingsmiddel of desinfecteermiddel (biocide)

Er is een grensgebied tussen biociden en reinigingsmiddelen. De Biocidenverordening en de Detergentenverordening sluiten elkaar echter niet uit. Een reinigingsmiddel kan tegelijkertijd ook een biocide zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft hiervoor een leidraad opgesteld.

Biocide of gewasbeschermingsmiddel

Het Nederlands beleid volgt Europees afgestemd beleid. Zie hiervoor de pagina met Europese richtlijnen voor grensgevallen.

Lokstoffen: wel of geen biocide

Lokstoffen (feromonen) vallen in sommige gevallen onder de Biocidenverordening, in andere gevallen niet. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) heeft het beleid hierover op de website geplaatst.

Biocide of (dier)geneesmiddel

Er is een grensgebied tussen biociden en geneesmiddelen of diergeneesmiddelen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hebben een beleidsdocument gepubliceerd dat helderheid verschaft als het gaat om desinfecterende producten: Afbakening Biociden en Geneesmiddelen.

Consumentenproducten: biocide of iets anders

Consumentenproducten die bedoeld zijn om met het lichaam in contact te komen om een bepaald “hygiënisch” effect te bewerkstelligen kunnen op het grensvlak liggen tussen een geneesmiddel, cosmetica, medisch hulpmiddel, ‘waar’ of biocide. Om deze grensvlakproducten in de juiste productcategorie te kunnen indelen, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) in 2009 een handleiding opgesteld. Deze notitie presenteert een beslisboom als hulpmiddel bij de indeling. Deze beslisboom wordt toegelicht, waarbij onduidelijkheden worden benoemd. De informatie in de notitie is deels enigszins achterhaald, maar de redeneerlijnen gelden meestal nog steeds.