Nederlandse handhavende en beoordelende instanties stellen soms documenten op waarin zij duidelijkheid geven over bepaalde grensgebieden. Hier volgt een overzicht van de beschikbare documenten.

Reinigingsmiddel of desinfecteermiddel (biocide)

Er is een grensgebied tussen biociden en reinigingsmiddelen. De Biocidenverordening en de Detergentenverordening sluiten elkaar echter niet uit. Een reinigingsmiddel kan tegelijkertijd ook een biocide zijn. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft hiervoor een leidraad opgesteld.

Biocide met toepassing als gewasbeschermingsmiddel

Voor toegelaten biociden met een gewasbeschermingstoepassing komt de toepassing die gericht is op gewasbescherming bij herregistatie te vervallen. Bij het toelaten van een nieuw biocide worden gewasbeschermingstoepassingen niet langer toegelaten. Om het middel voor de gewasbeschermingstoepassing op de markt te houden (herregistratie) of op de markt te krijgen (nieuwe aanvraag) moet voor die toepassing een aanvraag als gewasbeschermingsmiddel worden ingediend. Het Ctgb heeft hierover in een beleidsnota duidelijkheid gegeven.

Lokstoffen: wel of geen biocide

Lokstoffen (feromonen) vallen in sommige gevallen onder de Biocidenverordening, in andere gevallen niet. Het Ctgb heeft het beleid hierover op de website geplaatst.

Biocide of (dier)geneesmiddel

Er is een grensgebied tussen biociden en geneesmiddelen of diergeneesmiddelen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) hebben een beleidsdocument gepubliceerd dat helderheid verschaft als het gaat om desinfecterende producten: Afbakening Biociden en Geneesmiddelen.

Consumentenproducten: biocide of iets anders

Consumentenproducten die bedoeld zijn om met het lichaam in contact te komen om een bepaald “hygiënisch” effect te bewerkstelligen kunnen op het grensvlak liggen tussen een geneesmiddel, cosmetica, medisch hulpmiddel, ‘waar’ of biocide. Om deze grensvlakproducten in de juiste productcategorie te kunnen indelen, heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2009 een handleiding opgesteld. Deze notitie presenteert een beslisboom als hulpmiddel bij de indeling. Deze beslisboom wordt toegelicht, waarbij onduidelijkheden worden benoemd. De informatie in de notitie is deels enigszins achterhaald, maar de redeneerlijnen gelden meestal nog steeds.