ECHA is het Europees Chemicaliën Agentschap, gevestigd in Helsinki. ECHA coördineert en organiseert een groot deel van het Europese werk dat voortvloeit uit de biocidenverordening.

De organisatie biedt de Europese Commissie en lidstaten technische en wetenschappelijke ondersteuning bij het implementeren van de biocidenverordening. De vergaderingen van het BPC, de expert werkgroepen (WG Working Group (Working Group)) en ad hoc werkgroepen van de BPC vinden bij ECHA plaats. ECHA levert de voorzitters en secretariaat van deze vergaderingen.

ECHA coördineert het Europese stofgoedkeuringsproces en zorgt dat de hiervoor benodigde richtsnoer-documenten (guidances) tot stand komen en gepubliceerd worden.

ECHA coördineert ook de unietoelatingen. ECHA beheert de softwareplatforms R4BP en IUCLID, die worden gebruikt bij indienen van biociden-toelatingen en dossiers. ECHA heeft een vergelijkbare rol in de verordeningen voor REACH (industriële chemicaliën) en CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) (classificatie en labelling).