Stappenplan

De Europese Commissie deelt gegevens via het softwareplatform CIRCABC. Dit heeft een openbaar gedeelte, waarop het biocides team van DG SANTE de stukken van de CA meetings publiceert. Het blijkt niet mogelijk stabiele links naar stukken in CIRCABC te maken. We geven een stappenplan waarmee u deze informatie zelf kunt vinden. Maak vervolgens een bookmark in uw eigen browser om de pagina's makkelijk te benaderen.

1. Ga naar deze pagina https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp

Circabc_startpage

en klik op Categorieën bekijken in het Hoofdmenu aan de linkerkant van de pagina.

2. Er verschijnt een aantal Categorieën. Klik in het derde vak, 'European Commission', op SANTE.

3. In de categorie SANTE vindt u onder 'Toegang zonder registratie' de ingang 'Biocides - Regulation 528/2012 - Public'. Klik hierop.

Circabc-Biocides_Public

4. Onderstaand scherm verschijnt. U klikt linksboven op Bibliotheek, waarna de inhoud van de Bibliotheek als een aantal mappen wordt getoond. Rechtsonder in uw scherm ziet u dat er drie (of meer) pagina's met mappen zijn.

Circabc_bibliotheek

5. U vindt de vergaderstukken van de CA meetings in de map CA meetings. Notulen van CA meetings vindt u in de map Minutes. Deze map vindt u door op de map CA meetings te klikken en binnen die map weer naar de laatste pagina te navigeren. Richtsnoeren die door de CA meeting zijn opgesteld worden geplaatst in de map Documents finalised at CA meetings.