De beoordelende bevoegde autoriteit (eCA) stuurt het eerste concept beoordelingsrapport (first draft CAR) naar ECHA, die deze ter beschikking stelt aan de aanvrager en de CAs van de overige 27 EUEuropese unie lidstaten plus Noorwegen en Zwitserland.