Verschillende overheidsorganisaties werken met elkaar samen, zodat er voldoende veilige biociden op de markt komen, die op de juiste manier worden gebruikt. Dit betekent dat fabrikanten, aanbieders en gebruikers van biociden verplichtingen hebben, waarover vanuit verschillende kanalen wordt gecommuniceerd. Biociden.nl helpt u op weg om de juiste informatie te vinden op verschillende overheidswebsites.

Wij omschrijven hier kort de regelgeving en verwijzen u door naar de plek waar meer informatie te vinden is.  Bovendien vindt u op deze website informatie over de rol van verschillende overheidsinstanties die zich bezighouden met biociden. Biociden.nl is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden), ILT, NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), Rijkswaterstaat Leefomgeving en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De website wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van IenW.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over met biociden behandelde voorwerpen? Die kunt u stellen via deze helpdesk.

Met vragen over de toelating van biociden kunt u terecht bij de Servicedesk van het Ctgb via servicedesk@ctgb.nl

Voor CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) is een speciale helpdesk beschikbaar, waar u informatie vindt over uw verplichtingen vanuit de CLP verordening (onder anderen op het gebied van etikettering).

Met algemene vragen kunt u contact met ons opnemen via info@biociden.nl.