Vlag van de EU

De Europese Commissie heeft in juli 2017 de volgende werkzame stoffen goedgekeurd voor de bijbehorende productsoorten.

De werkzame stof 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ('MBIT') is niet goedgekeurd voor gebruik in biociden in productsoort 13.

Voor uitleg over het Europese traject van stofgoedkeuring: bekijk deze infographic.

Voor informatie over stoffen die in het verleden zijn goedgekeurd voor bepaalde productsoorten: raadpleeg de database op de website van ECHA.