Vlag van de EU

De Europese Commissie publiceerde op 29 april 2021 het besluit dat de termijn van de goedkeuring van de werkzame stof sulfurylfluoride wordt verlengd tot 23 december 2023.

Sulfurylfluoride is als werkzame stof opgenomen in bijlage I van Richtlijn 98/8/EG voor gebruik in productsoort 8 en 18. Volgens de biocidenverordening is de stof goedgekeurd voor gebruik in die productsoorten. De goedkeuringen voor beide productsoorten lopen tot 30 juni 2021. Voor deze goedkeuringen is verlenging aangevraagd.

De beoordelende bevoegde autoriteit, Zweden, heeft aanvullende informatie gevraagd in het beoordelingsproces. Om te voorkomen dat de goedkeuring van de werkzame stof verloopt voordat de beoordeling is afgerond, is de termijn van de goedkeuring verlengd tot 23 december 2023.

Meer informatie: