Recent zijn twee rapporten gepubliceerd met daarin wereldwijde marktanalyses voor biocide producten voor de periode 2020 tot 2026 en voor biocideproducten in olievelden voor de periode 2020-2024. De rapporten zijn niet vrij beschikbaar en moeten aangekocht worden. Toch attenderen we op de beschikbaarheid van deze rapporten, omdat ze een uitgebreide analyse bieden. De geboden informatie omtrent marktomvang, prognoses, trends, uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst op het gebied van biociden kunnen interessant zijn voor o.a. bedrijven, overheid en handhaving.

De analyses zijn uitgevoerd door Orion Market Research Private Limited. Voor de biocidenmarkt voorspellen ze wereldwijd tussen 2020 en 2026 een jaarlijkse groei van 5.2%. De mate van groei is afhankelijk van de regio van toelating en het toepassingsgebied. Met name voor waterzuiveringsproducten in ontwikkelingslanden wordt een grote groei voorspeld. Voor de biociden-markt in olievelden wordt een jaarlijkse groei van 4% verwacht.

De rapporten zijn hier beschikbaar: