Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) heeft opnieuw een vrijstelling afgegeven voor de biocide Maxforce Quantum. De vrijstelling is gepubliceerd op 14 september 2022. Het middel mag zonder toelatingsprocedure gebruikt worden voor de professionele bestrijding van het Mediterraan draaigatje. Dit is een invasieve exotische mier.

Herhaalde vrijstelling 

Ook in het voorjaar van 2021 en 2022 werd de biocide Maxforce Quantum vrijgesteld voor de bestrijding van het Mediterraan draaigatje. De werkzame stof in het middel is imidacloprid. De vrijstelling voor het middel Maxforce Quantum geldt uitsluitend voor professioneel gebruik. Het mag uitsluitend gebruikt worden na melding bij het Ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en binnen een aanpak van geïntegreerde plaagdierbeheersing (IPM Integrated Pest Management (Integrated Pest Management)). De vrijstelling wordt verleend van 17 september 2022 tot en met 30 november 2022.

Voorschriften

De gebruiker van het middel moet zich aan de voorschriften en beperkingen houden die zijn opgesomd in de vrijstelling. Deze zijn bedoeld om te voorkomen dat andere insecten zoals bijen aan het middel kunnen worden blootgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om het toepassen van het middel op het nest onder een tegel. Door de tegel weer terug te plaatsen na gebruik, kan het middel alleen worden meegenomen door de mieren.

Noodzaak bestrijding

Het Mediterraan draaigatje is een invasieve exotische mier die grote kolonies vormt met meerdere koninginnen. Mieren dringen in groten getale huizen binnen, laten bestrating verzakken en geven veel overlast in tuinen. Op dit moment zijn er ongeveer 30 plekken in Nederland waar ernstige overlast wordt ervaren. Het Ministerie van IenW geeft in de vrijstelling aan dat als de kolonievorming en de verspreiding van de mieren nu niet worden beheerst,  de overlast én het aantal locaties ernstig zal toenemen.