Vlag van de EU

De EU Europese unie (Europese unie)-lidstaten hebben gestemd voor een geharmoniseerde indeling van de stof methylisothiazolinon (MIT) als allergeen. MIT wordt als werkzame stof in conserveermiddelen gebruikt en toegepast in mengsels zoals verf en detergentia (reinigingsmiddelen). Ook is de grenswaarde verlaagd voor het geven van een waarschuwing over de stof op etiketten. Dit is het resultaat van een stemming op 20 februari in de REACH-commissie RAC.

Mengsels moeten worden geëtiketteerd als ze 0,0015 procent MIT of meer bevatten, deze grenswaarde was 1 procent of lager. Op mengsels met minder dan 0,0015 procent maar meer dan 0,00015 procent moet de volgende waarschuwing komen: "Bevat methylisothiazolinon. Kan een allergische huidreactie veroorzaken".

Het besluit is een voorstel tot wijziging van bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)-verordening. Het voorstel van het RAC zal nu drie maanden onderzoek door de Raad van Ministers en het Europees Parlement ondergaan. Ze kunnen over het voorstel een veto uitspreken of de Europese Commissie toestaan het goed te keuren.