Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) organiseert op 21 november een bijeenkomst. Potentiële aanvragers die nog geen ervaring hebben in het opstellen van een aanvraagdossier kunnen hierover advies krijgen. U krijgt een algemene inleiding en presentatie over de biocide wetgeving, het Ctgb en het aanvraagproces. Ook krijgt u informatie over de ondersteuning die het Ctgb u kan bieden bij de voorbereiding van een aanvraag. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 10 personen. Meer informatie vindt u op de website van het Ctgb.