Vlag van de EU

De werkzame stoffen jodium, PVP jodium en zineb hebben mogelijk hormoonverstorende eigenschappen. Voor de Europese Commissie is dit reden voor een vervroegde herbeoordeling van de goedkeuring voor deze stoffen.

De beoordeling en goedkeuring van werkzame stoffen in biociden is geregeld binnen de biocidenverordening (Verordening (EU Europese unie (Europese unie)) nr. 528/2012). Volgens artikel 5 (1) van de deze verordening mogen werkzame stoffen met hormoonverstorende eigenschappen niet worden goedgekeurd, tenzij aan de regels voor uitzondering wordt voldaan. Binnen de biocidenverordening zijn criteria opgenomen om hormoonverstorende stoffen te identificeren. Toen de criteria voor hormoonverstoring zijn opgesteld, zijn jodium, PVP jodium en zineb geïdentificeerd als mogelijke hormoonverstoorders. De Commissie besloot daarom onlangs deze stoffen vervroegd opnieuw te beoordelen.

De herbeoordeling zal voor jodium en PVP jodium gaan over gebruik binnen productsoort 3, 4, 8 en 22. De herbeoordeling van zineb zal gaan over gebruik binnen productsoort 21. De herbeoordelingen zullen binnen 270 dagen worden uitgevoerd door ECHA (European Chemicals Agency).    

Bericht Europese Commissie: Early review of the approval of the biocidal active substances iodine, PVP iodine and zineb.