De Europese verordening Nr. 1062/2014 bevat alle bestaande werkzame stoffen die in biociden gebruikt worden en nog worden beoordeeld. Deze verordening wordt ook wel het werkprogramma genoemd. De Europese Commissie heeft de wetstekst gepubliceerd waarmee de looptijd van het werkprogramma is verlengd. De einddatum van het werkprogramma is nu 31 december 2030.

Werkprogramma

Alle bestaande werkzame stoffen die in biociden gebruikt worden staan in het werkprogramma. Ook staan er regels in over de goedkeuringsprocedure. Bestaande werkzame stoffen zijn stoffen die op 14 mei 2000 als werkzame stof van een biocide op de markt waren. Uit de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)) volgt dat alle werkzame stoffen beoordeeld moeten worden op onder andere werkzaamheid, fysisch chemische eigenschappen, humane toxicologie en milieurisico's.  Alle stoffen uit het werkprogramma moesten voor 31 december 2024 beoordeeld zijn.

Verlenging looptijd

Er zijn verschillende redenen waarom de einddatum van 31 december 2024 niet gehaald wordt. Zo is er bij verschillende lidstaten een gebrek aan middelen om de beoordelingen uit te voeren. Het indienen van aanvullende gegevens door aanvragers heeft soms voor vertraging gezorgd. Dit is ook een gevolg van de invoering van de wetenschappelijke criteria voor het vaststellen van hormoonverstorende eigenschappen van werkzame stoffen. Ook zijn technische richtsnoeren tussentijds gewijzigd en leveren sommige werkzame stof-dossiers complexe vragen op, wat ook tot vertraging heeft geleid. De nieuwe einddatum van het werkprogramma is daarom 31 december 2030.

Eerdere berichten

Lees het nieuwsbericht Raadpleging verlenging Werkprogramma.

Meer uitleg

Zie het uitklapvenster Bestaande werkzame stoffen/Werkprogramma op biociden.nl.