In het Wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing (WG/GA) van een biocide kan de gebruikerscategorie worden gespecificeerd naar 'professioneel', 'niet-professioneel' en 'professioneel en niet-professioneel' gebruik. Met het woord 'uitsluitend' wordt wordt de toegelaten gebruikscategorie benoemd.

Als een product gescheiden WG/GA's voor professioneel gebruik en niet-professioneel gebruik heeft, kan dit tot problemen leiden. Om te voorkomen dat producten op de markt komen met tegenstrijdige instructies is het nu mogelijk om het woord 'uitsluitend' te verwijderen uit deel A van de WG/GA.

Meer informatie?

Lees het Ctgb-artikel: Combinatie professioneel en niet-professioneel op voorschrift verduidelijken.