De Europese Unie publiceerde op 2 juni 2022  een verbetering in de tekst van lid 2 van artikel 58 over met biociden behandelde voorwerpen. In de oorspronkelijke tekst werd foutief verwezen naar ‘die bijlagen’. Het gaat echter om een verwijzing naar een enkele bijlage en een opgestelde lijst.  

Zie de rectificatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.