De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt een lijst bij met alle door het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) toegelaten ontsmettingsmiddelen tegen Afrikaanse varkenspest (AVP). Deze lijst maakt het zoeken naar middelen eenvoudiger. De lijst is recent geactualiseerd.

De lijst is opgesteld op basis van de gegevens in de Ctgb toelatingendatabank op 10 mei 2021. Wijzigingen in toelatingen na deze datum zijn niet meegenomen. De gebruiker moet (vóór gebruik) zelf controleren of het middel is toegelaten voor het betreffende doel.